הבהרה חשובה למועמדים המחדשים ויזה לארה"ב:

הנכם מחויבים במילוי השאלון מתחילתו ועד סופו (כולל בחירת יום מועדף לראיון!),
כמו כן הנכם מחויבים בתשלום דמי הטיפול ואגרת השגרירות.

שלבי התהליך

לאחר קליטת השאלון במערכת, תועבר בקשתכם לטיפול. זכאותכם לפטור מראיון תיבדק על ידנו על פי התשובות שרשמתם בשאלון. בסיום הטיפול בבקשתכם יישלחו אליכם במייל המסמכים הרלוונטיים.

במידה ותימצאו פטורים מראיון אישי בשגרירות – המסמכים ינחו אתכם על אופן שליחת דרכונכם לשגרירות. במידה והנכם חייבים בראיון אישי בשגרירות – מועד הראיון יצוין במסמכים.

לקבלת זכאות לפטור מראיון בשגרירות יש לעמוד בקריטריונים הבאים:

  • ביום הנפקת הויזה לארה"ב מסוג תיירות/עסקים האחרונה , היית מעל גיל 14.
  • הויזה הנ"ל עדיין בתוקף או פג תוקפה לא יותר מ 12 חודשים. 3.הדרכון עם הויזה הנ"ל נמצא ברשותך.
  • על הויזה הקודמת לא מופיעות המילים הבאות: “clearance”, “waiver”, “blanket”

שגרירות ארה"ב שומרת לעצמה את הזכות להזמין לראיון גם מועמד אשר עומד בכל הקריטריונים.

גשר שער הזהב