שירות להוצאת ויזה לארה"ב תיירות/עסקים בשפה העברית וקביעת מועד ראיון בשגרירות

אזרחי ישראל מחויבים בוויזה לארה"ב בתוקף, לצורך כניסה לארצות הברית.

ויזה לארה"ב מסוג תיירות/עסקים (B2/B1) מיועדת למבקשים לטייל בארה"ב או לקיום פגישות עסקים וכדומה.

הוויזה אינה מיועדת למבקשים ללמוד או לעבוד בארה"ב. ליווי ויעוץ לאורך התהליך עד למועד הראיון. שירות למסורבי ויזה מסיבות שונות על ידי עורך דין.

יש לבצע את תהליך הגשת הבקשה לוויזה לארה"ב עבור כל מועמד בנפרד וללא קשר לגיל.

נא לוודא כי הדרכון של מגיש הבקשה מונח לפניך. חובה למלא שאלון עבור כל מגיש בקשה בנפרד.

USA Passport