1. אתר US VISA DEPARTMENT מציע ומספק שירותים שונים בתהליך קבלת ויזה לארה"ב, הכוללים בין היתר שירותי תרגום, הכוונה וייעוץ.
 2. התשלום הוא עבור ייעוץ, עריכת הטפסים, תרגום, קביעת תור לשגרירות ארה"ב והדרכה עד ליום הפגישה.
 3. השימוש בשירותי האתר כרוך בתשלום שנקבע מעת לעת ע"י בעל האתר. ביטול הזמנת שירות ייעשה בהתאם לאמור בתקנון זה.
  אנא קראו היטב את פרטי עלות השירותים בטרם הזמנתם וכן את מדיניות הביטולים.
 4. למען הסר ספק מובהר, כי האתר אינו האתר של שגרירות ארה"ב. כמוכן, בעל האתר אינו מבטיח ואינו נושא באחריות לקבלה חיובית של הבקשה להענקת ויזה.
 5. זכות יוצרים ושאר זכויות הקניין הרוחני באתר זה מוגנים בין היתר על פי חוק זכויות יוצרים, התשס"ח 2007. אין לעשות כל שימוש שאינו שימוש עצמי בתכנים אלה. 
 6. דמי הטיפול עבור הליך מזורז הינם 465 ש"ח כולל מע"מ (ביצוע התהליך וסיומו ע"י חברתינו תוך יום עסקים אחד)
 7. דמי הטיפול עבור הליך רגיל הינם 245 ש"ח כולל מע"מ (ביצוע תהליך וסיומו לפי סדר כניסת הלקוחות הרגיל)
 8. דמי טיפול עבור הנפקה חוזרת של שובר תשלום אישי חדש הינם 40 ₪ כולל מע"מ.
 9. דמי הטיפול עבור שינוי מועד ראיון (עד 4 ימים לפני מועד הראיון) הינם 55 ₪ כולל מע"מ.
  במידה וההודעה על שינוי מועד הראיון תהיה כאשר הראיון אמור להתבצע ב-3 הימים הקרובים אזי דמי הטיפול בגין כך יהיו 105 ₪ כולל מע"מ.
 10. דמי הטיפול עבור עריכה מחודשת של טופס DS160 עקב שינוי מצד הלקוח הינם 150 ₪ כולל מע"מ.
 11. מדיניות האספקה :  מרגע הגשת בקשתכם יישלחו אליכם כל המסמכים הרלוונטים לראיון תוך 5-9 ימי עסקים. (זאת כמובן במידה ולא נדרשתם על ידינו להשלמת פרטים וכדומה אשר מטבע הדברים גורמים לעיכוב בתהליך)
 12. מדיניות ביטול השירות הינה כדלקמן:
  • במידה וטרם מולא טופס DS160 יהיה זכאי הלקוח לבטל את השרות באמצעות שליחת הודעת ביטול במייל, במקרה זה יחויב הלקוח בדמי ביטול בסך 5% מסכום דמי השימוש או 100 ש"ח הזול מבינהם.
  • במידה וצוות האתר מילא את טופס 160 ds של מגיש הבקשה – הלקוח יחויב ב-150 ₪ כולל מע"מ.
   (אישור טופס DS160  יישלח ללקוח)
  • במידה והונפק שובר אגרה לתשלום – אין החזר.
   (הלקוח יקבל את אישור ה DS160 ושובר התשלום)
  • במידה וכרטיס האגרה שסופק סורס בשלב תשלום האגרה – אין החזר.
 13. בקשה לביטול עסקה: יש לשלוח בקשה זאת באמצעות כפתור ה"צור קשר" באתר או באמצעות "השב" על ההודעה שקיבלתם מאיתנו במייל על קליטת בקשתכם במערכת. יש לציין במפורש את בקשת ביטול השירות וכן את השם המלא של מגיש הבקשה אשר את בקשתו ברצונכם לבטל.
 14. כל האמור בתקנון זה להלן מנוסח מטעמי נוחות בלשון זכר, אולם הוא מתייחס לשני המינים בצורה שווה.
 15. השימוש באתר מוגבל מגיל 18 ומעלה ועל המשתמש להיות בעל כשרות משפטית להתקשר עם בעלי האתר בהסכם זה.
 16. אגרות המשולמות לשגרירות האמריקאית אינן ניתנות להחזר בשום מקרה. השגרירות מצהירה במפורש כי במידה והבקשה לויזה תסורב, תידחה או לא תתקבל, דמי האגרה לא יוחזרו למועמד לויזה. במידה והלקוח יבצע הכחשת עיסקה של האגרה, רשויות השגרירות יפעלו לביטול מיידי של הויזה, ויפעלו במישור משפטי ופלילי על מנת לבצע את הגבייה בכל מקרה ולהעמיד את הלקוח לדין.
 17. מתן פרטי כרטיס האשראי על ידך תצביע על הסכמתך להשתמש בשירותים שמציע האתר בסכום הנקוב בגין השירות.
 18. בעל האתר אינו אחראי במקרים בהם יבוצעו פעולות זדוניות על ידי גורמים עבריינים למיניהם אשר יפרצו לאתר וישתמשו לרעה בפרטי כרטיס האשראי של לקוחות האתר.
 19. צוות האתר יעשה כל שביכולתו על מנת להעניק שירות מקצועי ויעיל על מנת שתוכלו לקבל את מבוקשכם במהירות האפשרית.
 20. בעל האתר יעשה כל שביכולתו לתקן תקלות באתר, במידה ויתגלו כאלה, בהקדם האפשרי.
 21. בעל האתר אינו מתחייב לשמור גיבוי של כל חומר המאוחסן באתר.
 22. בעל האתר רשאי להשבית את האתר באופן יזום מעת לעת לצורך פעולות תחזוקה ו/או שדרוג ו/או עדכון זאת לפי שיקול דעתו הבלעדי.
 23. כל שימוש באתר זה ו/או בכל תוכן שבו הנו באחריותו המלאה והבלעדית של המשתמש.
 24. המשתמש באתר מסכים כי בית המשפט בעיר תל אביב-יפו הינו בעל הסמכות הייחודית לדון בכל פלוגתא בין הצדדים בקשר להסכם זה ו/או הנובע ממנו.